فروشگاه زیباپوشان بیش از بیست سال است که به طور تخصصی در زمینه طراحی و دوخت لباس های زنانه با بالاترین کیفیت متناسب با مد روز تحت نظر کارشناسان طراحی لباس فعالیت کرده و همواره مشتری مداری و کیفیت محصول دو اولویت این فروشگاه بوده اند.